تصاویری از شهاب سنگ ها پنجشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۱ 21:34

 تصاویری از شهاب سنگ هاشهاب سنگ ها قطعات بزرگ یا کوچک سنگی یا فلزی هستند که به سطح زمین برخورد می کنند.

شهاب سنگها دارای قیمت بالا و ارزش علمی قابل توجه هستند .
شهاب ‌سنگها  بیشتراز سنگ و فلز

 تشکیل شده‌اند. این اجرام هنگامی که
وارد جو زمین می‌شوند بدلیل قطر زیادشان از جو می‌گذرند و

دهانه ‌ها و عوارض گوناگونی را از خود بر
جای می‌گذارند.

بیشتر سنگ‌های آسمانی دست کم مقداری فلز آهن و در واقع آلیاژی از آهن و نیکل دارند. درخشش

فلز در سطوح شکسته ى این شهاب سنگ ها قابل مشاهده است. سنگ‌های آسمانی به طور کامل

همواره مقداری فلز نيز دارند و بسته به مقدار فلز آن‌ها در سه گروه دسته بندی می‌شوند: سنگ‌های

آسمانی فلزی، که صد درصد از فلز ساخته شده اند؛ سنگ‌های آسمانی فلز – سنگ، که دارای 50

درصد فلز و 50 درصد سنگ هستند و سنگ‌های آسمانی سنگی، که دارای رگه‌های فلزی کوچکی

هستند.

نوشته شده توسط فرهاد بابایی  | لینک ثابت |